Splošni podatki

Salix Pharma d.o.o.
Matična številka: 8625310000
Davčna številka: 87325586

Sedež: Slovenčeva 24, 1000 Ljubljana
Sodni register: Temeljno sodišče v Ljubljani
Uprava: Julijana Turčić

IBAN; SI56070000003500723, Gorenjska banka d.d., Kranj,Bleiweisova 1, 4000 Kranj, Slovenija
SWIFT: GORESI2X

Telefon: 064 283 083


E-mail: [email protected]

 

Lastnik: Julijana Turčić

Pooblaščene osebe za zastopanje: Julijana Turčić

Pristojno sodišče: Temeljno sodišče v Ljubljani

Osnovni kapital: 7.500€